Menu
https://www.blonklegal.nl/nl/zieke-werknemer

Zieke werknemer

Verplichtingen van werknemer tijdens ziekte

Als een werknemer ziek is, is hij verplicht om zich bij de werkgever ziek te melden. Tijdens ziekte is de werknemer verder verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie. Doet een werknemer dit niet, loopt hij het risico dat zijn loon wordt stopgezet. Als een werknemer zich niet houdt aan de controlevoorschriften die gelden tijdens ziekte, kan de werkgever de loonbetaling aan de werknemer opschorten.

Verplichtingen van werkgever tijdens ziekte

De werkgever moet tijdens ziekte gedurende 104 weken het loon doorbetalen. Deze periode kan met één jaar worden verlengd als de werkgever gedurende de eerste twee jaar onvoldoende aan re-integratie heeft gedaan. Verder is de werkgever verplicht om zijn medewerking te verlenen aan re-integratie van de werknemer in zijn eigen of passende functie bij de werkgever. Als dat niet mogelijk is, moet de werkgever de werknemer laten re-integreren bij een ander werkgever (tweede spoor). 

Opzegverbod tijdens ziekte

Gedurende de eerste twee jaar tijdens ziekte kan de werkgever niet de arbeidsovereenkomst met de werknemer opzeggen omdat sprake is van het opzegverbod wegens ziekte. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer wel door de kantonrechter laten ontbinden. De kantonrechter zal dit alleen doen als het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst geen verband houdt met de ziekte van de werknemer.

Vragen over zieke werknemer

Heeft u als werknemer vragen over uw rechten en verplichtingen tijdens ziekte of bent u werkgever en wilt u weten wat u wel/niet mag tijdens ziekte van een werknemer.

Neem contact op met arbeidsrechtadvocaat Bart Orth

Neem contact op