Menu
https://www.blonklegal.nl/nl/wat-is-een-vaststellingsovereenkomst

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een in de wet opgenomen overeenkomst die door partijen vaak wordt afgesloten om een onzekere gebeurtenis of geschil definitief af te handelen. Hierdoor kunnen partijen een einde maken aan een bepaalde (rechts)toestand.

Het bijzondere van een vaststellingsovereenkomst is dat partijen afspraken kunnen maken die afwijken van dwingend recht voor zover die afspraken niet in strijd zijn met openbare orde en goede zeden.

Vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht

In het arbeidsrecht wordt vaak gebruik gemaakt van een vaststellingsovereenkomst. In het geval werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen, worden de afspraken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst opgenomen in een beëindigingsovereenkomst.

Vragen over de vaststellingsovereenkomst?

Neem dan contact op met arbeidsrechtadvocaat Bart Orth.

Neem contact op

Arbeidsrechtadvocaat Bart Orth - Blonk Legal in Laren