Menu
https://www.blonklegal.nl/nl/rechtsgebieden/insolventierecht

Insolventierecht

Blonk Legal huist veel ervaring en expertise op het gebied van het insolventierecht en bestuurdersaansprakelijkheid, die niet alleen is opgedaan als advocaat maar ook als curator in faillissementen. Dat laatste is een absolute pré en eigenlijk een must om het volledige speelveld te kunnen overzien. De insolventierechtelijke ervaring en expertise omvat onder meer:

  • Herstructureringsplannen, waaronder doorstartscenario’s en crediteurenakkoorden, en de bij financieel zwaar weer aan de orde zijnde risico’s.
  • De positie en aansprakelijkheid van bestuurders, aandeelhouders en  commissarissen ten opzichte van schuldeisers, de onderneming en een curator in geval van financieel zwaar weer en insolventiesituaties zoals een faillissement.
  • Het aanvragen van een faillissement of surseance van betaling van de onderneming van de cliënt of die van een crediteur van de cliënt, alsmede het begeleiden van het traject dat daarop volgt.
  • Het innen van vorderingen op een (mogelijk) insolvente crediteur en het vinden van alternatieve verhaalsmogelijkheden.
  • De liquidatie en vereffening van rechtspersonen.
  • Financieringskwesties, zoals de vraag wat de rechten, plichten en verhaals- of uitwinningsmogelijkheden zijn van de financier ten opzichte van een onderneming in zwaar weer.
  • Indienen vorderingen in faillissement of surseance van betaling en het in een renvooiprocedure bijstaan van crediteuren indien vorderingen betwist worden.

Voor dit rechtsgebied kunt u direct contact opnemen met Sandra Frommelt.