Menu
https://www.blonklegal.nl/nl/rechtsgebieden/huurrecht

Huurrecht

Blonk Legal adviseert en procedeert op het gebied van het huurrecht onder meer over het volgende:

  • Huurcontracten
  • Procedures ter beëindiging van huurovereenkomsten
  • Incasso's en beslaglegging
  • Huurprijsaanpassingen
  • Ontruimingsbescherming
  • Indeplaatsstellingen en onderhuur
  • Servicekosten
  • Gebreken, onderhoud, renovaties
  • Huur en faillissement