Menu
https://www.blonklegal.nl/nl/ontslagrecht

Ontslagrecht

Een arbeidsovereenkomst kan op de volgende manieren worden beëindigd:

Met wederzijds goedvinden waarbij de afspraken tussen werkgever en werknemer worden opgenomen in een beëindigingsovereenkomst;

Indien sprake is van één in de wet genoemde ontslaggronden door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter;

Indien sprake is van een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden met toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen;

Vragen over ontslagrecht?

Neem dan contact op met arbeidsrechtadvocaat Bart Orth.

Neem contact op