Menu
https://www.blonklegal.nl/nl/advocaat/sandra-frommelt

Sandra Frommelt

E frommelt@blonklegal.nl
T 035 5330055
M 06 21 21 18 53
F 035 7440044

Sandra Frommelt is specialist op het gebied van geschillenbeslechting, het ondernemingsrecht en het insolventierecht. Zij heeft op deze rechtsgebieden meer dan 20 jaar werkervaring. Sandra is in 1997 beëdigd als advocaat. Tot en met 2010 oefende zij haar praktijk uit bij Boekel De Neree (thans Dentons Boekel) te Amsterdam. Daarna heeft zij zich als partner aangesloten bij Legaltree. Met de oprichting van Blonk Legal wordt verwezenlijkt wat al lang in het vat zat: de oprichting in het hart van het Gooi van een kwalitatief hoogwaardig advocatenkantoor voor de Nederlandse en grensoverschrijdende zakelijke markt.

Sandra adviseert en procedeert over vennootschapsrechtelijke onderwerpen, bestuurdersaansprakelijkheid, handelsrechtelijke samenwerkingsverbanden en commerciële contracten. In de periode dat zij haar praktijk in Amsterdam uitoefende is zij bovendien met regelmaat tot curator en bewindvoerder benoemd in faillissementen en surseances. Financiële problemen binnen ondernemingen, het insolventierecht en het handelen van een curator of bewindvoerder kennen voor Sandra geen geheimen. Zij staat regelmatig ondernemingen, bestuurders en financiers bij die te maken krijgen met de gevolgen van financieel zwaar weer, bestuurdersaansprakelijkheid, pauliana (benadeling van schuldeiseres), en begeleidt herstructureringen.

Sandra is en was ook betrokken bij vele grote en complexe nationale en grensoverschrijdende ondernemingsrechtelijke geschillen. Procederen is een vak op zich en Sandra beheerst wat nodig om een zaak te winnen of op tijd te schikken. Beslag en executierecht en het ten uitvoerleggen van buitenlandse vonnissen behoren ook tot haar expertise. Voor dit soort zaken werkt zij samen met een aantal gespecialiseerde deurwaarders, notarissen en buitenlandse advocaten.

Cliënten en collega’s omschrijven haar als professioneel, doortastend en onafhankelijk. Tot haar cliënten behoren Nederlandse en buitenlandse ondernemingen, financiers, bestuurders, aandeelhouders en buitenlandse advocatenkantoren.

Opleidingen

Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting bedrijfsrecht, Rijksuniversiteit Leiden (1991-1996)
Specialisatieopleiding Vennootschapsrecht (2001)
INSOLAD/Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht (2002)
Opleiding Financiële Economie voor Insolventierechtspecialisten, Erasmus Universiteit & INSOLAD (2012)
Vele vervolgopleidingen, cursussen, seminars, workshops

Lidmaatschappen

Specialisatievereniging INSOLAD. Zie https://www.insolad.nl.
Dutch Arbitration Association. Zie http://www.dutcharbitrationassociation.nl

Sandra Frommelt heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Insolventierecht en Ondernemingsrecht

Deze registratie verplicht Sandra Frommelt elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder rechtsgebied.

Sandra Frommelt